Финландската компания Nokia след сливането си с Microsoft вече ще се нарича Microsoft Mobile Oy.

Nokia се договори с Microsoft да продаде своя бизнес Devices & Services, свързан с производството на смартфони, планшети и съпътстващи устройства. Сделката, която ще бъде финализирана до края на месеца, е на стойност 5,44 млрд. евро.

Съгласно условията по договора Microsoft получава всички права, преимущества и задължения на бизнеса на Nokia, включително мрежата от доставчици, клиенти и партньори.

Брандът Nokia всъщност ще продължи да съществува, като това, което остава от компанията, ще се съсредоточи върху производството на клетъчно оборудване /производственият департамент досега се наричаше Nokia Solutions and Networks (NSN)/. Финландците ще продължат да развиват и геолокационния си бранд Nokia Here, както и подразделението Advanced Technologies, разработващи технологии и занимаващо се с лицензиране.