От днес влизат в сила новите цени на електроенергията.

Цената на дневния ток пада с между 4.12 и 4.90 процента при различните електроразпределителни дружества. Нощната енергия поевтинява с от 3.43 до 6.82 процента.

Крайните цени за електрическа енергия за битови клиенти на ЧЕЗ България с включени мрежови услуги са 15 ст. за киловатчас дневна тарифа и 9 ст. за нощна тарифа. Крайните цени за електрическа енергия за клиентите на EVN България с включени мрежови услуги са 15 ст. за киловатчас дневна енергия и 9 ст. за киловатчас нощна енергия. А цените за електрическата енергия за клиентите на Енерго-про с включени мрежови услуги са 16 ст. за киловатчас дневна енергия и 9 ст. за киловатчас нощна енергия.

ЧЕЗ и EVN вече обявиха, че започват извънредно отчитане на електромерите в изпълнение на решението на ДКЕВР за въвеждане на нова цена на електроенергията. От EVN България Електроразпределение съобщиха, че решението поставя дружеството пред необходимостта от преразглеждане на инвестиционните си приоритети в Югоизточна България през следващия ценови период.

Съгласно решението на ДКЕВР се променя ценовата структура и съдържанието на фактурата за електроенергия. Oт 1 август 2013 г. три от компонентите на крайната цена, вече няма да се изписват в отделни редове и стойности във фактурата, а ще бъдат прибавени към цената за електрическа енергия. Това са компонентите: добавка за зелена енергия; добавка за невъзстановяеми разходи; добавка за високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия. Те ще бъдат превеждани на Националната електрическа компания (НЕК) от търговците на електрическа енергия, включително крайните снабдители, какъвто е EVN България Електроснабдяване, под формата на добавка "задължения към обществото", като тaзи добавка няма да се изписва отделно във фактурата за битови клиенти. Така във фактурата по нови цени ще бъдат изписани само: Цена за електрическа енергия дневна тарифа; Цена за електрическа енергия нощна тарифа; Пренос през електроразпределителна мрежа ниско напрежение (НН); Достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение (НН); Пренос и достъп през/до електропреносната мрежа; Акциз и ДДС.