Над 207 млн.лв. дължи ЕСО на НЕК за погасяване разходите за студен резерв на ТЕЦ AES-Гълъбово и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" за периода януари-юни 2013 г. И вместо да се разплати с двете дружества, Операторът е насочвал парите към няколко топлоелектрически централи, сред които и ТЕЦ Варна. Това сочи разследване на Агенция БГНЕС.

От публични изяви на изпълнителния директор на ТЕЦ Варна става ясно, че дружеството е осигурявало 60% от студения резерв на страната. И до ден днешен ТЕЦ-ът няма изградена сероочистваща инсталация. Едва вчера е проведена тръжна процедура за подбор на фирми за изграждането на сероочистваща инсталация за спазване на евро изискванията за околна среда. Въпреки това, че дружеството не разполага с такава пречиствателна инсталация, както изисква Директива 2001/80/ЕС, това не е попречило на ЕСО да признава фактурите му за студен резерв приоритетно за сметка на американските централи, които до ден днешен си чакат парите.

Това на практика създава предпоставка за назряването на международен проблем, който във всички случаи би имал негативни последствия за България.

Оказва се, че и разходите на ЕСО за студен резерв за 2012 г. са с близо 130% повече спрямо 2011 г. За периода януари-декември 2011 г. парите, изплатени от Оператора за студен резерв, са в размер на 108 млн.лв. За същия период на 2012 г. сумата е набъбнала до близо 250 млн.лв. В същото време ЕСО отчита и загуба след данъчно преобразуване в размер на 38 млн.лв., която загуба в немалката си част се дължи и на огромните разходи за студен резерв.

Интересен е въпросът как така само за година ЕСО е похарчил със 130% повече пари за студен резерв, което е увеличило разходите му с около 140 млн.лева. И защо Делян Добрев като министър на енергетиката е позволил за 2012 г. ЕСО да бъде поставен в условия на повишаващи се разходи. И защо той, а след това и служебният министър Асен Василев, са допуснали заповедта им за студен резерв да бъде нарушена, като през първото полугодие на 2013 г. ЕСО е раздал 207 млн. лв. за студен резерв за сметка на ТЕЦ AES -Гълъбово и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3". И как всичко това, което се е случвало, е било в унисон с българското и европейското законодателства