Благодатният огън, символизиращ неръкотворната светлина на Хистовото возкресение, за която е говорил още апостол Петър, се запали в храма на Гроба Господен в Йерусалим след молитвите за йерусалимския патриарх Теофил ІІІ и десетките хиляди поклонници.

Патриарх Теофил ІІІ предаде огъня на събралите се в храма. От тук той ще бъде доставен до всички православни страни, включително и България.

Благодатният огън се смята за светиня, а неговата поява в навечерието на православната Пасха е чудо. Преди патриарх Теофил ІІІ да влезе в Кукувлията (малък параклис) на храма Божи гроб, където измоли благодатния огън, всички светлини и свещи в храма бяха загасени.