Държавите членки ще трябва да намалят потреблението на най-често използваните и най-замърсяващи околната среда пластмасови торбички с 80% до 2019 година, съгласно промени в законодателството, които Европейският парламент прие в сряда.

Депутатите препоръчаха налагане на данъци и налози, на търговски ограничения или забрани. Пластмасовите торбички, изхвърляни на боклука, представляват сериозен проблем за околната среда, а, както е известно, водят и до замърсяването на водните басейни и екосистемите.

„Депутатите днес гласуваха проект за значително по-строги ЕС правила за намаляване на използването на пластмасови торбички, по-специално с въвеждането на задължителни европейски цели за намаляване на употребата им и изискване за задължителната им продажба в магазините за търговия на дребно. Както вече показаха няколко водещи в решаването на проблема държави, значителното намаляване на употребата на пластмасови торбички, е лесно постижимо с последователна политика. Бързото им изваждане от употреба е приложима мярка по отношение на проблема с пластмасовите отпадъци в околната среда.", заяви докладчикът Маргрете Аукен (Зелените/EСА, Дания), чийто доклад беше приет с 539 гласа „за", 51 „против" и 72 „въздържал се".

Цел — намаляване на пластмасовите торбички с 50% до 2017 г. и с 80% до 2019 година

Депутатите отбелязаха, че пластмасовите торбички с дебелина под 50 микрона, които представляват поголямата част от общия брой пластмасови торбички за покупки, използвани в ЕС, се използват повторно порядко в сравнение с подебелите пластмасови торбички. Те почесто попадат сред отпадъците и допринасят за замърсяването на околната среда.

Държавите от ЕС ще трябва да намалят потреблението им наполовина до 2017 година и с наймалко 80% след още две години. Те могат да направят това както чрез налагане на данъци, така и чрез търговски ограничения и забрани, за да се гарантира, че магазини няма да предлагат пластмасовите торбички безплатно, с изключение на онези от тях, които са предназначени за опаковане на насипни храни, като сурово месо, риба и млечни продукти.

До 2019 г. пластмасовите торбички, използвани за плодове, зеленчуци и сладкарски изделия, ще трябва да бъдат заменени с торбички, изработени от рециклирана хартия, с биоразградими или с компостируеми торбички. Изискванията по отношение на опаковките, оползотворявани чрез компостиране, и на биоразградимите опаковки също следва да бъдат изменени, решиха още депутатите.

През 2010 г. всеки гражданин на ЕС е използвал 198 пластмасови торбички, около 90 % от които са били с дебелина под 50 микрона. При запазване на съществуващата ситуация се очаква, че потреблението на пластмасови торбички ще се увеличи дори повече. Според оценка на въздействието, направена от Европейската комисия, през 2010 г. над 8 милиарда пластмасови торбички са били изхвърлени на боклука, в целия ЕС.

Европейският парламент прие на първо четене тези текстове, за да гарантира, че извършеното по време на настоящия мандат ще може да бъде продължено от новия състав на Парламента и да бъде използвано за основа за бъдещи преговори с държавите членки.