Децата започват да разбират значението на думите много по-рано от очакваното досега, смятат американските психолози Елика Вергелсон и Даниел Суин, които са провели ново проучване в тази насока.
Те препоръчват на родителите от рано да започнат да говорят с децата си, тъй като това ще помогне много на подобряването на техните езикови умения в бъдеще.
Според психолозите децата разбират огромно количество от произнасяните от възрастните думи и то с месеци по-рано в сравнение с това, което се предполагаше досега. Въпреки че не могат да ги изрекат, малчуганите чудесно разбират значението на думите и общуването с тях ще им помогне да могат да проговорят по-рано и по-добре.
По-рано се е смятало, че преди да проговорят, малките деца могат да разберат само, че звуковите елементи са на родния им език, но не и да се ориентират в конкретния смисъл на звуците. Учените са предполагали, че децата трябва да навършат поне година, за да разберат значението на думите. Новото изследване на психолозите обаче опровергава тези предположения.
В изследването са участвали 33 деца на възраст от 6 до 9 месеца. По време на проучването, децата са насърчавани да търсят ябълка в поредица картини, след което им е задаван въпрос къде е тя. Резултатите показали категорично, че децата се насочват с поглед към картината с ябълката, докато им се показват редица други изображения с различни предмети.
Учените също така установили, че рязкото увеличение на вербалното общуване с децата започва на 14 месеца. Според тях то е свързано с някои аспекти на езиковото развитие, по-добро разбиране на сигнала на речта и на синтаксиса.