Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) запорира имущество на кмета на община Несебър Николай Димитров и имущество на главния архитект на общината Валентин Димов.

Стойността на запорираното имущество на Димитров е 1 840 650 лева, а на архитекта Димов - 874 905 лева. Двамата са подсъдими по дело, станало популярно като "Дюнигейт".

От комисията уточняват, че проверката срещу Димитров е започнала през декември 2012 година, след получено уведомление, че той е привлечен като обвиняем за неизпълнение на служебните си задължения. Анализът на доходите и имуществото на Димов от инспекторите на КОНПИ след уведомление от февруари 2013 година, че той е привлечен към наказателна отговорност по чл. 282, ал. 2 НК. Установеното от инспекторите на КОНПИ разминаване между доходите на Николай Димитров и придобитото от него имущество за последните 10 години е близо 2 млн. лева. За Валентин Димов констатираното несъответствие за същия период е малко над 1 млн. лева.

По искане на комисията, Бургаският окръжен съд е допуснал обезпечение на пет жилищни имота, три от които в Несебър, шест ниви в землищата на различни селища, дружествени дялове, банкови сметки и автомобил Мерцедес на обща стойност 1 840 650 лева, собственост на кмета Николай Димитров и членове на неговото семейство.

Бургаският окръжен съд е допуснал и обезпечение на 11 имота на територията на общините Поморие и Несебър, сред които двуетажна къща в Поморие и недовършена сграда в Несебър, лек и товарен автомобил, дружествени дялове и банкови сметки на обща стойност 874 905 лева, собственост на главния архитект на Несебър Валентин Димов и членове на семейството му.

Според разпоредбите на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, в тримесечен срок КОНПИ трябва да внесе в съда искове за отнемане на имуществото на Николай Димитров и на имуществото на Валентин Димов.