Щастливец от град София уцели числата на късмета отново в играта 6/42 на Български спортен тотализатор. Участникът е играл с квитанция за 2 лева. Печелившата комбинация в играта 6/42 днес беше 9, 12, 23, 28, 30, 39, която беше попълнена в 4-та област.
В първо теглене на играта 6/49 се очаква сумата да бъде 324 000 лева. Във второ теглене на същата игра джакпотът ще достигне 2 625 000 лева в 61-вия тираж. 
Постъпленията за днес в играта 6/42 бяха в размер на 185 205 лева, а броят на подадените квитанции – 116 321.
Печелившите числа в първо теглене на 5/35 са 11, 13, 20, 21, 22, а във второто 5, 6, 10, 17, 23. В играта Тото Джокер бяха изтеглени позициите 1, 7, 2 и цифрите 2, 5, 3.
В играта 6/49 печелившата комбинация в първо теглене беше 24, 29, 31, 35, 37, 38, а във второ – 9, 27, 29, 40, 41, 42. Броят на подадените квитанции се равняваше на 305 446, а постъпленията за най-старата тото игра днес бяха 771 273 лева.
В играта „Втори ТОТО шанс” неделната награда – нов лек автомобил Opel Astra Classic III, отиде при един участник, пуснал своята квитанция в град Казанлък.