Числата от 60-и тираж на Тото 2:

6 от 49


I теглене: 35, 29, 37, 24, 31, 38.

II теглене: 42, 27, 29, 40, 41, 9.

---------------------

6 от 42

I теглене: 30, 12, 9, 23, 28, 39.

---------------------

5 от 35

I теглене: 22, 21, 11, 20, 13.

II теглене: 5, 10, 6, 23, 17.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции:1, 7, 2.

Печеливши числа: 2, 5, 3.