На Велика сряда е Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време, на която им казва, че един от тях ще го предаде.

В деня на Светата и Велика сряда Иуда /Юда/ отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за тридесет сребърника. Припомня се за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаялата се грешница. Успяла да влезе в дома, дето бил Христос, жената, носеща алабастърен съд с драгоценно миро, искала да засвидетелствува почитта си.

В бързината, да не й се пречи на доброто намерение, тя счупила съда, по-лесно да се разлее мирото. Това не се одобрило и някои от апостолите възроптали под предлог, че по-добре би било мирото да се продаде и парите да се раздадат на бедните. А Христос казал да не я смущават, защото за това й усърдие ще се разгласи по цял свят.

Тогава Иуда отишъл при иудейските първенци и уговорил предателството на Христос за тридесет сребърника.

От тоя ден коленопреклоненията на молитвата не престават.