Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

7 опаковачи на изделия от нетъкан текстил, основно/средно обр.
2 механици – текстилно производство, средно техническо обр.
2 монтажници на промишлени отоплителни вентилации, средно техническо обр., опит
1 помощник-възпитател, средно обр./курс
2 хигиенисти в търговски обект, основно/средно обпр.
2 фризьори, средно професионално обр./курс, за с.Николово
1 електромонтьор, средно техническо обр., опит
2 лекари кардиолози, висше медицинско обр.по специалността, компютърни умения
2 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността, компютърни умения
2 лекари нервни болести, висше медицинско обр. по специалността, компютърни умения
2 лекари спешно отделение, висше медицинско обр., компютърни умения
12 медицински сестри, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 медицински лаборант, висше обр. по специалността, компютърни умения
2 работници в производство горещо поцинковане, основно/средно обр.
1 докер в шевно производство, средно обр.
1 мияч на превозни средства, средно обр.
5 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокарист
1 готвач в китайска бърза закуска, средно обр.
1 продавач консултант в парфюмерия, средно обр., английски/румънски език, компютърни умения /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
1 работник поддръжка сгради, средно обр., опитът в строителството е предимство
1 рецепционист в хотел, средно/висше обр., английски език, владеенето на втори чужд език е предимство, компютърни умения
1 общ работник в училище, средно обр. – студена обработка на металите/заваряване, опит
4 шмиргелисти, основно/средно обр., опитът е предимство
2 механици на тежкотоварни автомобили, шофьори кат.В,С, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство, 1 година стаж
1 мотокарист, средно обр., правоспособност
1 инкубаторист – птицевъдство, средно специално обр., опит, подходящо за жена
1 сервитьор, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 отчетник в счетоводство, висше икономическо обр., компютърни умения, опит  /по чл.53а от ЗНЗ - майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/
1 търговски сътрудник, средно обр. – икономически/математически/езиков профил, компютърни умения /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 гладач – на преса, в шевно производство, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 офис мениджър, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /2/ от ЗНЗ – младежи до 29 години с с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди и от социални заведения/
1 хигиенист, основно/начално обр., за гр.Сеново /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шивач, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шивач на облекла, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 началник на кроялен цех – шевно производство, средно обр., опит
10 оператори на пълначна машина – химическо производство, средно обр., опитът е предимство
1 барман, средно обр.
1 мениджър – предотвратяване на измами, висше обр. – управление на риска/превенция срещу измами, владеенето на английски език е предимство, опит, подходящо за мъж
5 корабни тръбари, основно/средно обр., правоспособност – работа с електрожен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит
10 електрозаварчици, основно/средно обр., квалификация за МИГ/МАГ заваряване и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит
10 корпусници – корабостроене и кораборемонт, основно/средно обр., правоспособност – работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит
4 шлайфисти, основно обр., опит
4 разкройчици на метал, основно обр., опит
1 общ работник – вулканизация на гуми, средно техническо обр., опитът е предимство
1 електротехник – поддръжка на машини и ел.инсталации в шевно производство, средно специално обр., предимство е правоспособност за работа с газови съоръжения, опит в шивашката промишленост
2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., опит
1 оператор на дървообработващи машини, средно обр., за с.Николово
1 бояджия на метални повърхности – прахово боядисване, средно/основно бор., опит
1 счетоводител, ТРЗ и личен състав, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, 10 години стаж
1 машинист на многокофов багер, средно обр., правоспособност, опит
1 стругаро-фрезист и електрозаварчик, средно/основно обр., правоспособност, опит
1 офис сътрудник в шевно производство, средно/висше обр., френски и английски език, компютърни умения
2 бластьори и 2 бояджии на метални конструкции, средно/основно обр., опит
2 автотенекеджии, основно обр., опит
1 главен счетоводител, висше обр. – счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения, опит
60 машинни оператори – производство на авточасти, средно обр., местата са подходящи за мъже
5 машинни оператори в мебелно производство, средно ообр., 2 години опит
3 тапицери на мебели, средно обр., опит
2 електромонтьори – съоръжения с ниско и средно напрежение, средно специално обр., опит
2 оператори на дървообработващи машини, средно специално обр., опитът е предимство
1 експерт – пространствени база данни, висше обр. – КСТ/информатика, английски език, компютърни умения – работа с PHP, MySQL и HTML, 3 месеца опит
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
1 счетоводител, висше икономическо обр., владеенето на чужд език е предимство, компютърни умения, мин. 2 години стаж в производствено предприятие
1 химик технолог – поцинковане, висше обр., английски език, 3 години стаж
3 работници – поцинковане, средно обр., компютърни умения
1 инженер по качеството – поцинковане, висше/средно обр., компютърни умения
2 мотокаристи, средно обр., правоспособност, 3 години опит
1 шивач на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
3 общи работници товаро-разтоварна дейност - в чорапно производство, основно/средно обр.
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр.
1 електрозаварчик и шлосер, средно техническо обр., правоспособност, опит
1 общ работник – производство на метални изделия, средно/основно обр., технически познания
1 оператор на машина за филетки – шевно производство, основно обр.
1 конструктор на корпусна мебел, средно/висше обр., работа с AutoCAD и други компютърни програми за чертане, опит
5 оператори на плетачни машини – индустриално производство, средно обр., 5 години стаж
5 работници в производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 стругаро-фрезист, основно/средно обр., опит
1 аниматор в магазин за карнавални стоки, средно/висше обр.
1 агроном, висше/полувисше аграрно обр., 2 години опит
1 майстор на закуски, основно/средно обр., опит
3 монтажници на готови изделия – машиностроене, средно обр.
14 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/ и 10 монтажници /корпусници/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
1 манипулант – производство на щори, средно специално обр.
1 каменар, средно специално обр., опит
1 машинен оператор – кроене с електронна машина, средно/висше техническо обр., 5 години опит
2 шофьори на товарен автомобил – вътрешни превози, кат.Д+Е, средно обр.
2 водачи на селскостопански машини, кат. С, средно обр., с умения на заварчици
10 международни шофьори, кат.С/С+Е, основно/средно обр., опит
9 сервитьори, средно обр., владеенето на английски език е предимство
5 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи, средно обр., опит, сезонна заетост, работа в гр.Обзор
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
1 главен енергетик, висше техническо обр. по специалността, пета квалиф.група, 3 години стаж
4 машинни оператори – производство на биогорива, средно обр., 1 година опит
1 мениджър развитие, висше обр., компютърни умения, шофьор кат.В /да има личен автомобил/, опит, на граждански договор
1 кредитен консултант, средно обр., компютърни умения, на граждански договор
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
1 настройчик на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
1 стругар – струг с ЦПУ, основно/средно обр., опит
8 шлосери, основно/средно обр., опит
2 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно обр., опитът е предимство
3 сладкари, средно професионално обр.
17 заварчици СО, средно/основно обр., опит
1 учител по практическо обучение, висше обр. – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения
1 инженер – методология на поддръжката, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, една година опит
1 инженер – инструментална екипировка, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, една година опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално обр. опит
1 инженер технолог, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 техник механик на машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
1 технически сътрудник, средно/висше обр., френски език
1 електромонтьор, средно техническо обр., опит
2 шофьори на тежкотоварен автомобил, кат.Д+Е, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., владеенето на немски или руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD
1 оператор на пробивна машина – мебелно производство, средно обр., опит
10 машинни оператори за производство на санитарни изделия, средно обр.
1 шивач, 2 спомагателни работници и 1 гладач, основно/средно обр., опит, подходящо за трудоустроени лица
1 технолог нормировчик в шевно производство, средно обр., опит
2 чистачи – шевно производство, основно обр.
1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр.
2 кроячи – банциг, в шевно производство, средно обр.
1 накатвач – шевно производство, средно обр.
1 плетач на чорапи, основно/средно обр.
10 опаковачи в чорапно производство, средно обр.
1 техник на шевни машини – шивашка промишленост, средно техническо обр., шофьор кат.В, опит
3 окачествители на облекла, средно обр., опит
6 оператори на оверлог машина – шевно производство, средно обр., опит
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
2 кроячи в шевно производство,  средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 4 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
3 оператори на шевна машина, средно/основно обр.
2 оператори на машини за шиене на илици и копчета, средно обр., опит
7 спомагателни работници в шевно производство, средно обр.
4 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
21 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
121 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 счетоводител, висше икономическо обр. /за гр.Бяла/
1 моделиер, изделия и шаблони от дърво, висше техническо обр. /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
9 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
1 машинен оператор, шиене, основно обр. /за гр.Две могили/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.