Не Северозападна, а Североизточна България зае челната позиция в изследването на Евростат за безработицата в регионите на ЕС, обявено днес.
Безработицата в Североизточна България е 16,8% през 2013 година, докато през 2012-а е била 18,2%. Втори е Северният централен регион със съответно 15,3% и 14,3% за двете години, а Северозападна България идва на трето място с 14% и 12,3%. С най-ниска безработица е Югозападният регион - 9,8% и 8,2% съотвено за двете години.
Страната ни е в групата с относително по-висока младежка безработица /на хората между 18 и 24 години/. За българските региони тя средно 28,4% при средно 23,4% за ЕС. Най-висока у нас е младежката безработица в Североизточния регион - 33%.
Средната безработица на българските региони - 12.9% и 12,3% за 2013 и 2012 година съответно - е над средната за ЕС -10,8%. Общо 49 региона в съюза имат два пъти по-малка /5,4%/, или дори по-ниска безработица, като повечето от тях са в Германия, Австрия и Обединеното кралство, но има и в Чехия, Румъния и Италия. Такъв регион е например Горна Бавария в Германи, където безработицата е 2,6%,а младежката безработица - 4,4%.
Държавите и регионите с най-висока безработица в ЕС - в групата над 21,3% - остават Испания и Гърция. Там са и регионите с най-много млади хора без работа - Сеута, Испания - 72,7%, Западна Македония , Гърция - 70,6%, Епир, Гърция - 67%.