Словенски роми успели да привлекат 300 000 евро европейски средства за отварянето на ромско заведение.

Заведението се намира в източния словенски град Марибор. То трябвало да се открие по-рано, но се появил проблем с някои жители, които се противопоставили на идеята.

За отварянето на кафето са вложени 300 000 евро от европейски фондове, които трябва да са гаранция, че бизнесът няма да се провали. Инвестицията би трябвало да се възвърне за около година и половина, след което се очаква кафето да започне на работи на печалба.

Проектът цели да се превърне в "пример за добра практика за включване на ромското малцинство в обществото, но и за намаляване на безработицата сред ромите в Словения". В ресторанта работят 15 служители, от които четирима не са роми.