Цените на електроенергията за бита ще се повишават, смята Иванка Диловска, ръководител на Института по енергиен мениджмънт.

Според нея е трудно да се прецени с какъв процент цената трябва да се повиши от новия ценови период, който започва от 1 юли 2014 година, защото не са ясни дефицитите в системата.

"Ако говорим за тези прослувути 350 млн. лева (които ЕРП-тата дължат на НЕК и са „прихванали“– бел. ред.), цената на тока трябва да се повиши със 7%. Ако дефицитите са 1 млрд. лева, увеличението трябва да е с 20%", обясни тя.
По думите на Диловска цената на тока трябва да бъде възстановена поне до нивото от 2012 година, преди трите понижения от средно 15%, направени през 2013 година. „Това ще бъде добра първа крачка за стабилизиране на сектора", коментира експертът.

Прихващанията за зелена енергия, които електроразпределителните дружества са направили, имат резон, смята тя.

"Тезата, че прихващанията лишават мините и ТЕЦ-овете от средства, просто не е вярна", обясни Диловска по време на семинар, организиран от ЧЕЗ България. Тя посочи, че по закон изкупуването на зелената енергия се осъществява от крайните разпределители, тоест електоразпределителните дружества, които задължително я продават на обществения доставчик - НЕК.

С други думи прихващането за зелена енергия не би трябвало да поставя Националната електрическа компания в невъзможност да плати на другите производители по веригата.

В момента ситуацията е такава, че ЕРП-тата трябва да изчакат НЕК да вземе решение кога да възстанови разходите за зелена енергия, на фона на това, че държавната компания става все по-ненадежден платец в последните месеци, уточни Диловска.

По разчети на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране през този ценови период (1 юли 2013 - 30 юни 2014 година) 950 млн. лева са необходими за компенсиране на разходите за зелена енергия. Половината от тези средства - 499 млн. лева, трябва да дойдат от продажбата на емисии въглероден диоксид. 81 млн. лева идват от компонентата "Задължения към обществото", плащана на свободния пазар. Останалите 370 млн. лева идват от потребителите на регулирания пазар, плащани по същата компонента.

Размерът на компонентите е определен от енергийния регулатор.

По време на семинара стана ясно, че ЧЕЗ България изкупува от НЕК енергия на стойност 168,93 лева за мегаватчас, а в същото време продава на своите клиенти енергия на цена 152,33 лева. "Това е при оптимален вариант, ако събираемостта е 100%, но тя не е", допълни още Диловска. Дружеството успява да се справя със ситуацията благодарение на корпоративните си клиенти. Според Диловска в момента се наблюдава "бягство от регулирания пазар", защото цените на свободния пазар са по-ниски.

В недобро състояние е и Електроенергийният системен оператор, обясни още енергийният експерт. Според нея цената за пренос не е достатъчна да осигури дейността по пренос на електричество. Припомняме, че преди дни стана ясно, че дружеството е поискало двойно увеличение на цената за пренос на електричество.