Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка, образувана по жалба на пловдивчанин срещу един от мобилните оператори.
Жалбоподателят сочи, че му е отказана достъп до определени оферти за мобилни услуги на дружеството, защото възрастта му не съвпадала с посочената в програмата, съобщава "Марица". Той моли комисията да се запознае с част от абонаментните програми на оператора за да установи, има ли дискриминация по възраст в тях.