Правителството ще следва три основни принципа: откритост и прозрачност, отчетност и диалогичност за повече обществено съгласие, заяви министър-председателят Пламен Орешарски по време на съвместното заседание на Националния съвет на БСП и парламентарната група на Коалиция за България.

Премиерът представи проекта за управленска програма на правителството, която още през следващата седмица трябва да бъде представена и обсъдена в Народното събрание. Още следващата седмица кабинетът ще представи и план за действие, в който ще са описани мерките, които могат да бъдат изпълнени до края на тази година.

Правителството залага на приемственост като има намерение да запази Валутния борд и да работи за запазване на стабилността на банковата система, за продължаване на европейската интеграция и за развитието на инфраструктурата. Различното от предишното правителство ще бъде свързано с ролята на държавата като регулатор, гарант за конкуренция, справедливост и социални права.

Ще се предприемат активни мерки срещу бедността, ще се засилят регулациите на финансовия сектор, ще се води активна монополна политика във всички сектори, ще се отстояват националните интереси в европейската и външната политика на държавата, ясно и открито ще се поставят проблемите и ще се търсят приемливи и поносими за хората решения, откровено ще се поставят проблемите, няма да има забранени въпроси и забранени решения. Правителството обещава и реална защита на потребителите.

Орешарски отчете вече свършеното от кабинета и разказа какво предстои в близко бъдеще. Когато започнем нормално да възстановяваме ДДС, ще повишим и събираемостта на приходите, коментира премиерът. Правителството си е поставило амбициозната цел парите за изследователската и развойната дейност да достигнат до 1,5% от БВП.