Онлайн проверка дали данните ни присъстват в подписка за регистрация на партия или коалиция за предстоящите евроизбори предлага на сайта си Централната избирателна комисия (ЦИК). Чрез въвеждане на Единен граждански номер (ЕГН) и код за сигурност всеки български гражданин може да види за коя партия, коалиция или инициативен комитет се е подписал. Проверката се извършва на интернет страницата на ЦИК. Ако данните ви са ползвани повече от веднъж или от организация, за която със сигурност не сте давали подкрепа чрез подписа си, можете да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни.

Данните си в избирателните списъци пък можем да проверим на сайта на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие. Всички български граждани могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване през интернет страницата на дирекцията.

Сайтът предоставя възможности на гражданите и общинските администрации да правят справки в избирателните списъци, да подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място". Последните две услуги са достъпни след идентификация с електронен подпис.