Резиденцията на Тодор Живков в Лесопарка "Липник" край Русе отново е обявена за продажба на търг. Това съобщи частният съдебен изпълнител Иван Хаджииванов.

Апетитният имот е изваден за публична продан за пореден път, тъй като досега не се намериха купувачи. За разлика отпреди, когато се продаваше само една от трите сгради, вече на тезгяха са сложени Дом 1, Дом 2 и Дом 3. Първоначалната цена е около 400 000 лева, като се продават само сградите, тъй като земята е държавна собственост.

Според частния съдебен изпълнител Иван Хаджииванов имотът ще се продаде трудно, тъй като е отдалечен от града, пътят до него е лош и са нужни много средства за ремонт на сградите. През годините, когато резиденцията бе изоставена от държавата, тя бе разграбена, след което остана затворена и започна да се руши. Достъп до нея няма, пази се от пазач и е оградена отвсякъде. 

ПОДРОБНОСТИ В УТРЕШНИЯ БРОЙ НА УТРО