Организацията на Обединените нации обяви снощи, че 19 ноември ще бъде Световен ден на тоалетната, като това стана по предложение на постоянния представител на Сингапур в световната организация.

Дипломатът призна, че очаква това да струва на него и на ООН подигравки и шеги. "Сигурен съм, че ще падне смях, когато пресата и общественото мнение научат, че ООН учредява Световен ден на тоалетната", заяви Марк Нео преди сесията на общото събрание на ООН, на която предложението бе прието с единодушие. "Техните шеги са добре дошли, щом с тях се признава, че съществува известно табу, което пречи на всяка открита и сериозна дискусия по проблемите на санитарните възли в глобален мащаб", подчерта Нео пред сесията на Общото събрание. Той съобщи, че 2,5 милиарда души по света нямат достъп до подходящи санитарни инсталации и че 1,1 милиарда облекчават своите нужди сред природата. Според него осигуряването на тоалетни може да паси живота на повече от 200 000 деца всяка година.