Областна администрация-Русе се включва в националната Програма за летни студентски стажове в държавната администрация за 2014 г.

На 11.04.2014 г. започна регистрацията на желаещи да стажуват в администрацията. Областна администрация-Русе е обявила три позиции – две места с направление „Икономика” в отдел „Регионално развитие” и едно за експерт „Връзки с обществеността” с направление "Обществени комуникации и информационни науки".

Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г. предоставя на студентите възможности за стаж с фокус върху придобиването на професионален опит, нови знания и умения в реална работна среда, както и професионална ориентация. Стажовете са  едномесечни, неплатени, с възможност за гъвкаво работно време и ще се проведат в периода 1 юли – 30 септември 2014 г.

Процедурата по кандидатстването е изцяло онлайн чрез регистрация в портала http://staj.government.bg/. По време на лятната програма всеки студент ще може да кандидатства за максимум 5 стажа. Изборът е окончателен и не може да бъде променян. Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата стажантска позиция.

Пълната информация за обявените позиции в различните структури на държавната администрация, изискванията към студентите и начинът на подбор са публикувани в портала http://staj.government.bg/.