Числата от 59-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 1, 13, 20, 38, 43, 45
II теглене: 10, 36, 38, 39, 42, 43.

---------------------

6 от 42
I теглене: 5, 12, 13, 24, 32, 42.

---------------------

5 от 35
I теглене: 17, 21, 26,27, 35.
II теглене: 1, 3, 8, 11, 19.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 5, 6, 7.
Печеливши числа: 9, 9, 7.