Президентът Росен Плевнелиев върна в Народното събрание за ново обсъждане разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът изразява подкрепа за текстовете от закона, които са насочени към осигуряване на повече контрол върху прилагането на специалните разузнавателни средства (СРС), както и за тези текстове, които имат за цел да ограничат прекомерната употреба на такива средства.

Държавният глава изразява резерви по отношение на някои текстове, тъй като счита, че те влизат в противоречие с основни конституционни принципи. Законът въвежда правото на новосъздаденото Национално бюро за контрол на СРС да изисква информация и да дава задължителни указания на органите, които разрешават, използват и прилагат СРС. Тези разпоредби навлизат по недопустим начин в работата на разследващите органи и на съда. Независимостта на съдебната система се гарантира от Конституцията. Българското законодателство изисква разследващите органи и съдът да действат в рамките на закона и да вземат решения по вътрешно убеждение.

Въвеждането на законодателна възможност един орган извън съдебната система да се намесва във формирането на вътрешното убеждение на магистратите, застрашава независимостта на съдебната система и може да затрудни значително нормалното функциониране на тези органи. Президентът счита, че тези текстове се нуждаят от преосмисляне и от промяна, така че да не нарушават основни конституционни принципи.

На следващо място президентът изразява несъгласие по отношение на текста, регламентиращ парламентарния контрол. Парламентарният контрол е добро и необходимо решение, но той също следва да бъде регламентиран в рамките, които Конституцията и трайната практика на Конституционния съд определят. Президентът счита, че е недопустимо да бъде осъществяван парламентарен контрол от народните представители върху актовете на съда и вътрешното убеждение на магистрати и разследващи органи.

Държавният глава счита, че уредбата на парламентарния контрол върху прилагането на СРС може да постигне полезния ефект, който преследва, ако бъде регламентиран в съответствие с принципите на разделение на властите и при зачитане на независимостта на съдебната власт. Президентът се надява, че мотивите му ще бъдат приети и Народното събрание ще преуреди тези отношения в рамките на Конституцията.