През 2013 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 594 лева, което е с 8.6% по - високо от 2012 година, съобщи Националния статистически институт.

Най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 21.8% до 319 лв. на декар. поскъпването на нивите е с 11.7% до 621 лв., а на овощните насаждения - с 5.1% до 433 лв. Единствено при постоянно затревените площи е установено намаление на цената - с 8.8% до 198 лв.

През 2013 г., въпреки известен спад в сравнение с предходната година, най-скъпа продължава да бъдe земеделската земя в Североизточния район - 827 лв. на декар (през 2012 г. - 860 лв., през 2012 г. - 555 лв, през 2011 г. - 365 лв.).

Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югоизточния район - с 38.7% до 480 лв.

В Южния централен и в Югозападния район се наблюдава намаление - съответно с 1.9% до 357 лв. и с 35% до 301 лв.

През 2013 г. средната цена на рентата на един декар арендувана земеделска земя достига 38 лв., което е с 11.8% по-високо спрямо 2012 г.

Най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 61.9% до 34 лв./дка. Така през 2013 г. тя изпреварва цената на овощните насаждения (30 лв./дка) и се доближава до цената на нивите (39 лв./дка).

Единствено при постоянно затревените площи се наблюдава понижение на цената - с 11.1% до 16 лв./дка.