Какво означават маркировките по яйцата и месото и за какво трябва да внимаваме, когато купуваме опаковани продукти? Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) изпрати кратък наръчник със съвети - за какво да следят потребителите, когато пазаруват.

Пазарувайте само от регламентирани производители и търговци. Закупуването на храни от улицата, багажници и други нерегламентирани места е опасно и крие риск за вашето здраве, съветват експертите от агенцията.

Когато купувате яйца

Обърнете специално внимание на маркировката - за консумация се предлагат само яйца клас „А“. Всяко яйце трябва да има печат-код върху черупката, който се състои от 6 цифри и 2 букви.

Първата цифра показва начина на отглеждане на кокошките (0 - яйца от кокошки-биологично отглеждане; 1 - яйца от кокошки-свободно отглеждане на открито; 2 - яйца от кокошки-подово отглеждане; 3 - яйца от кокошки-клетъчно отглеждане);

Буквите показват страната на произход (за България-BG);

Следващите цифри са кода на областта на територията на страната, а последните три цифри са номер на производителя.

На външната страна на опаковките, в които са поставени яйцата, трябва да има следната информация: ветеринарен регистрационен номер на центъра за опаковане, качество и тегловна категория, указание за съхранение на яйцата на хладно, метод на отглеждане на кокошките - обяснение на кода.

Срокът на годност на яйцата не може да бъде повече от 28 дни след снасянето им.

Когато купувате месо

Прясно месо - най-важното е да видите задължителния печат- здравна маркировка, който е с овална форма и показва: името на страната, в която е заклано животното, ветеринарния регистрационния номер на предприятието и буквите ЕО.

Повърхността на месото трябва да е суха, без странични замърсявания. Безопасно за консумация е месото, добито в регламентирани кланици, при извършен предкланичен и следкланичен преглед и с поставена здравна маркировка.

При мляно месо на етикета му трябва да се изпише „процентно съдържание на мазнини под …“ и „съотношение колаген/месен протеин под …“.

При птиче месо имайте предвид, че когато е било специфично обработено да задържа вода, не се пуска на пазара като прясно месо, а като месни заготовки или се използва за производство на преработени продукти. Водата и летливите вещества трябва да се включват в списъка на съставките, когато тяхното количество е над 5 на сто от теглото. В България не е разрешено влагане на влагозадържащи агенти при специфична обработка на птиче месо.

На етикета на храните от животински произход е необходимо да бъде поставена идентификационна маркировка, която представлява елипсовиден знак, в който е изписана абревиатурата на държавата и регистрационния номер на предприятието. За млечни продукти, произведени в България и предназначени само за българския пазар, идентификационната маркировка е с формата на шестоъгълник, в който е изписан регистрационният номер на предприятието производител, казват още от агенцията.