Числата от 30-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 49, 18, 8, 46, 14, 20.

II теглене: 2, 9, 11, 23, 21, 44.

---------------------

6 от 42

I теглене: 7, 36, 33, 8, 23, 19.

---------------------

5 от 35

I теглене: 22, 28, 23, 27, 30.

II теглене: 24, 8, 22, 13, 26.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 9, 5.

Печеливши цифри: 6, 8, 0.