Правителството промени състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).
От състава на надзорния съвет бяха отстранени досегашните представители на държавата - Деяна Костадинова, Петър Стоянов, Емил Мирославов, Илияна Владова, Красимир Стефанов, Мирослав Ненков и Емилия Янева.
В Надзорния съвет влизат социалният министър Хасан Адемов, заместниците му Светлана Дякнова и Лазар Лазаров - Людмила Елкова - зам.-министър на финансите, Бойко Пенков - зам.-министър на здравеопазването, Анна Янева - зам.-министър на икономиката и енергетиката, Бойко Атанасов - изпълнителен директор на Националната агенция по приходите.
По закон Надзорният съвет на НОИ се състои от по един представител на всяка от представените организации на работниците и служителите и на работодателите, признати съгласно Кодекса на труда, и равен на тях брой представители, определени от Министерския съвет.