Правителството прие Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МТСП за 2013 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при инцидента в рудник "Ораново".

Ще бъде отпусната еднократна финансова помощ за всяко от починалите лица в размер на 10 000 лева. Еднократната финансова помощ ще се изплаща на правоимащите лица от Агенцията за социално подпомагане.