Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще реши окончателно за цената на електроенергията на 29 юли. На днешното обществено обсъждане беше дискутиран Докладът за преференциалните цени за електроенергия. В обсъждането участваха Министерството на икономиката и енергетиката, Асоциацията на топлофикационните дружества, Гражданско движение ДНЕС и Българска федерация на консуматорите на топлоенергия.
Според Даниела Донева от Министерството на икономиката и енергетиката предложенията за решения в доклада са съобразени с обстоятелствата и нуждите на потребителите. Илия Николаев от Асоциацията на топлофикационните дружества заяви, че топлофикационният бранш все още е в тежко състояние и през годините той работи на загуба. Според Николаев прекалените рестрикции не са решение на проблема, а са нужни корекции на предложенията от доклада. Георги Христов от ДНЕС каза, че няма възражения по доклада, но помоли ДКЕВР да помогне на гражданските организации да осъществят диалог с топлофикационните дружества, защото на гражданите им е отказван такъв диалог.