И бившият военен министър Аню Ангелов не се яви на заседание на временната комисия за полетите на властта.

На заседанието на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г. включително трябваше да бъде изслушан бившият министър на отбраната Аню Ангелов. Очевидно и той се поставя над основния закон и над правилника, каза председателят й Венцислав Лаков.

На 16 юли бившият премиер Бойко Борисов за втори път не се отзова на поканата за изслушване в НС от Временната комисия за проверка на данните, обстоятелствата и фактите при ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната.

Борисов трябваше да бъде изслушан за това, което знае по темата за в периода 2009 - 2013 година, поканен този път по настоящ адрес. Направих всичко възможно да намеря адреса, за да призовем бившия премиер, но се оказа, че в НС няма негов адрес, такъв няма и в МС, каза тогава председателят на временната комисия Венцислав Лаков. Лидерът на най-голямата политическа сила е в нелегалност, отбеляза той. Обърнах се тогава към МВР и оттам ми дадоха неговия адрес, след което попълнихме документа и Борисов е редовно призован да дойде за изслушване в комисията.

Съгласно член 76 от Конституцията и чл. 80 от Правилника на парламента той би трябвало да дойде. Но Борисов нарушава собствената си клетва, която е дал пред НС, каза Лаков. Можем да направим и изнесено заседание на комисията в Банкя, и то пътувайки дотам с Ми-8, пошегува се Лаков. Народният представител от КБ Антон Кутев предложи юридическият отдел на НС да даде препоръка и консултация какъв е начинът Бойко Борисов да дойде в парламента за изслушване, допускайки, че това не може да стане принудително.