20 години от своето създаване отбеляза днес Факултет „Бизнес и мениджмънт“ към Русенския университет. Събитието бе ознаменувано с учредяване на „Интермодален транспортен и логистичен клъстер Русе“. Церемонията се състоя в зала 2 на Канеф център. Подписи под документа за създаване положиха проф. Христо Белоев – ректор на Русенския университет, Лилия Рац – ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, Диана Павлова – представител на „Параходство българско речно плаване“ АД, Чавдар Трендафилов – заместник-изпълнителен директор „Холдинг български държавни железници“ ЕАД, Младен Ганчев – управител на „Холеман България“ ООД и Борил Иванов – управител ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД. Гости на събитието бяха Пламен Стоилов - кмет на Община Русе, Даниела Шилкова – заместник-кмет „Икономика, инвестиции и собственост“, Страхил Карапчански – заместник-кмет „Европейско развитие“, Симеон Иванов – секретар Областна администрация Русе“, представители на Агенцията по заетостта, Дирекция „Бюро по труда Русе“, Национална агенция по приходите, преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Интермодалният транспортен и логистичен клъстер е първият в дунавския регион на България, който обединява усилията на бизнеса, публичната власт и академичната общност за стратегическо развитие на речния, железопътния и автомобилния транспорт в посока към създаване на интермодална транспортна мрежа.  

Честванията по повод 20 години Факултет „Бизнес и мениджмънт“ продължиха с Тържествено събрание и приветствия от декана на факултета доц. Емил Трифонов. Ректорът на университета проф. Христо Белоев поздрави присъстващите и връчи на декана Плакет на Русенския университет и сумата от 5000 лева.
Кметът Пламен Стоилов удостои екипа на „Бизнес и мениджмънт“ с Плакет „Русе“ за изключителния принос на факултета за издигане авторитета на висшето образование в Русе и за утвърждаването му сред водещите в страната факултети с икономически профил.

В приветственото си слово към присъстващите, кметът говори за важната роля на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ в осъществяването на пряката връзка между бизнеса и студентите. Той подчерта, че преобладаващата част от служителите в Дирекция „Европейско развитие“ към Община Русе са възпитаници на този факултет и заемат ключови позиции в реализирането на управленската програма „Да възродим Русе“. Благодарение на техните усилия и работата им по европейски проекти, се очаква в следващите две години в русенската икономика да влязат близо 190 млн. лв.
Пламен Стоилов отправи своите адмирации към ректора проф. Христо Белоев и целия екип на университета. Кметът пожела на студентите успех и винаги да се ръководят от екипното начало, което е ключов фактор за успеха. „Имайте винаги големи цели, преследвайте ги и ги надскачайте-това е сигурната гаранция за вашия успех“, каза кметът пред младите хора.