Убедена съм, че чрез съд биха могли да бъдат защитени правилата. Тази условно казана "битка" за справедливост за дисциплинарния процес на съдиите като средство за подкрепа на индивидуалната им независимост продължава.

Това каза пред БНР бившият председател на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова. В началото на седмицата петчленен състав на ВАС обяви решението си по делото, по което основен беше въпросът дали съдия Тодорова е получила справедлив процес от безпристрастен и независим орган, каквито са изискванията на чл.6 от Европейската конвенция за защита правата на човека. В мотивите си съдът констатира, че това оплакване е неоснователно. ВАС прие, че дисциплинарният състав на ВСС не е нарушил съществено правото на защита на съдия Тодорова. Така ВАС отмени решението на ВСС относно наложеното наказание на съдия Тодорова и върна делото на Съвета за ново произнасяне за вида на дисциплинарното наказание, с конкретни указания за приложението на закона.

Веднага след като беше обявено решението на петчленния съден състав отидох в СГС и подадох молба за допускане до работа, така че сега съм на работа. Междувременно очаквам ВСС да се произнесе, но аз вече съм ефективно работещ съдия, заяви Тодорова. На въпрос какво очаква от тук нататък от ВСС, съдия Тодорова каза: Това е процедура, в която аз участвам и решението на съвета би следвало да бъде в рамките на процедурата.

От своя страна ръководителят на правната програма на Институт "Отворено общество" Иванка Иванова коментира: От една страна съм радостна, че петчленният състав на ВАС събори решението на ВСС за уволнението на съдия Тодорова, защото то беше незаконно и диспропорционално спрямо установените нарушения. От тук насетне ВСС ще реши какво друго наказание ще наложи, но опцията за уволнение вече не стой.

По-важно обаче е, че казусът на съдия Тодорова, което включва и комплекс на нейното дело срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, трябва да бъде гледан много внимателно. Там има редица принципни проблеми, които все още не са намерели своето решение, каза Иванова и изброи някои от тях: безогледната намеса на политическата власт в работата на съдебната; случаите, когато политици излизат пред медиите и казват, че съдии са обвързани с организираната престъпност, представляват намеса и форма на натиск върху съда.

Без значение как ще се развие делото срещу бившия министър Цветанов, защото на този етап съдия Мирослава Тодорова е подала жалбата си пред Страсбург, тази практика трябва тутакси да бъде прекратена, без да чакаме произнасяне от Страсбург. Такъв тип публично безотговорно говорена представлява намеса в независимостта на съда, заяви Иванка Иванова.

По времето, когато г-н Цветанов беше министър на вътрешните работи самата институция МВР разполагаше с всички средства да установи и намери доказателства, и да започне наказателно производство срещу всеки съдия, който са подозирали, че има връзка с организираната престъпност, продължи Иванова.