Новият дълг в размер до 1 млрд. лв. няма да бъде изхарчен до края на годината, а цели да осигури известен буфер. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов.

Той е уверен, че нивото на дълг на България е достатъчно ниско, за да може да си позволим заем, който така или иначе е бил предвиден в записаното и в момента в Бюджет 2013. "Това означава, че потенциалната задлъжнялост на икономиката не става повече от предвидените 14,6 млрд. лева", каза Чобанов. Той припомни, че догодина също имаме плащания по външния дълг и е важно да се осигури ресурс сега, за да не се натоварва в първите месеци на 2014 г. фискалният резерв, когато разходите традиционно са повече от приходите и няма да се наложи да се търси дълг "на пожар". Министърът подчерта, че заемът няма да финансира социални плащания.

Актуализацията на Бюджет 2013 г. ще бъде гласувана на извънредно заседание на кабинета в понеделник, след това законът ще бъде внесен в парламента, като целта е да се приеме възможно най-бързо, обяви министър Чобанов. "Разходите няма да бъдат непрозрачни. Предпочетохме в тази ситуация буферът да бъде в централния бюджет, да не преразглеждаме разходните тавани по министерства, защото това е сериозна дискусия. Не можем да поемем в пълен размер значителното недофинансиране на системите, а това е и допълнителна възможност ведомствата да оптимизират и приоритизират разходите си", така министърът на финансите отговори на критиките, че не са посочени конкретните разходи, които ще се направят с промяната. Той разясни, че в настоящия бюджет има много недофинансирани дейности, недобре планирани разходи, както и пера, които изобщо не са планирани в бюджета за тази година. Сред тях са инвестиционни разходи за около 5-6 млн. лв. за някои болници, които са в изключително лошо състояние, както и непредвиден ресурс за освобождаване на честоти за цифровизацията. Друг непланиран разход е поет ангажимент от служебното правителство за субсидия от 11 млн. лева за земеделските производители и в момента тече процедура по нотификация. Министърът обяви, че допълнителни 86 млн. лева ще се появят и в приходната, и в разходната част след промяната в бюджета за тази година. Приходите ще дойдат от търговията с въглеродни емисии по оценка на МОСВ. В същото време те ще бъдат реализирани в разходната част заради промените в Закона за енергетиката, засягащи зелената добавка. "По този начин ще се плати част от намалението на цената за тока или по-точно ще се компенсира намаляването на добавката за зелена енергия по определена програма в Министерството на икономиката и енергетиката", разясни министърът.

"Започнахме активно да връщаме ДДС на бизнеса. Обикновено средномесечният размер на възстановен ДДС е 460 млн.лв., а само за първите 12 дни на месец юли ние върнахме 454 млн.лв., от които 60 млн.лв. за малкия и средния бизнес – сектор, който досега е бил пренебрегван", потвърди финансовият министър. Той припомни, че забавеният ДДС генерира лихви, които за миналата година са били 25 млн.лв., а към края на май т.г. те са в размер на 12,5 млн. лева. Министър Чобанов счита, че цялостният въпрос дали трябва да има актуализация на бюджета се съдържа в това дали да се продължи политиката за забавяне на плащанията към бизнеса и държавата да бъде неефективен и недобросъвестен партньор за българските и чуждестранните икономически и търговски партньори. Разработват се и се предприемат мерки за повишаване събираемостта на приходите, борбата с контрабандата и оптимизиране работата на приходните администрации и следващата седмица те ще бъдат представени, анонсира Чобанов. Изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов има кредит на доверие, той има много добри идеи за подобряване на събираемостта и те не минават през натиск върху бизнеса, което е изключително важно, заяви министърът.

Засега в актуализацията на Бюджет 2013 г. няма предвидено увеличение на минималната работна заплата и не е заложена сума за коледни добавки на пенсионерите, потвърди финансовият министър. Той бе категоричен, че въпреки това ще се търси ресурс за коледно подпомагане, а въпросът за минималната работна заплата ще бъде решен окончателно в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той предупреди, че все още е твърде рано да определи каква ще бъде философията на бюджета за 2014 г., но е категоричен, че догодина няма да се вдигат данъци и няма да се въвежда различна ставка за ДДС. По отношение на оповестения данък върху паричните потоци към офшорните зони, министърът каза: "Имаме намерението да приложим този данък, но все още се работи по него".

Петър Чобанов бе категоричен, че когато е одобрявана сделката за "Доверие" през 2009 г., когато е придобита от "Виена иншурънс груп", е било ясно кой е собственикът, въпреки че собствеността е придобита през офшорна компания. По отношение на настоящата възможност за продажбата на пенсионното дружество на "Юнайтед Кепитъл", това е работа на Комисията за финансов надзор, допълни Чобанов. Той заяви, че няма да се меси в работата на регулатора.