Днес в приемната си в град Русе управителят на ЕНЕРГО-ПРО Стефан Абаджиев посрещна поредните клиенти, желаещи да поставят своите въпроси директно пред ръководството. В срещите с гражданите участваха и ръководителят на едно от основните направления в компанията „Обслужване на клиенти“, Мария Димитрова и управителят на Регионален обслужващ център Русе, Христофор Филев.
Интересът към инициативата на ръководството на компанията продължава да расте и в отговор на клиентската активност компанията продължи да организира приемни дни с управленския състав във всички областни центрове, като до края на седмицата предстоят срещи във Велико Търново и Варна.
„Диалогът с хората за нас е изключително важен, затова правим всичко възможно да се срещнем с всички желаещи и да ги насърчаваме да споделят своите проблеми с нас. Това е един от начините като компания да поддържаме директен контакт с нашите клиенти, за да следим „пулса“ – да познаваме реалните проблеми, да постигаме взаимна удовлетвореност и в крайна сметка да осигурим по-добро качество на услугите, които предлагаме.”, обясни Стефан Абаджиев, управител на ЕНЕРГО-ПРО Варна.

Темите, които клиентите обсъдиха с ръководството днес в Русе, бяха свързани с присъединяване на нови обекти, разсрочване на натрупани задължения за електроенергия, увеличаване на мощността на обекти, както и редица конкретни въпроси, свързани с електроенергийната инфраструктура, с имотни спорове и съвместно ползване на обекти и съоръжения. Ръководството консултира клиентите по въпроси, свързани с правната и регулаторната рамка в енергетиката, както и с възможностите да повишат ефективността на своето потребление. 

„Бих искал отново да напомня на всички наши клиенти, че освен възможността за личен контакт чрез приемните дни, те могат да подават своите сигнали на телефоните за обслужване на клиенти или да задават въпросите си чрез имейла за контакт с ръководството: [email protected]“, допълни управителят.

Следващите приемни на ръководството ще бъдат съответно: на 9 април (утре) в град Велико Търново, в сградата на Общината и на 10 април в град Варна, в сградата на ЕНЕРГО-ПРО на ул. „Девня“ 2. Тези от клиентите, които желаят да се запишат за среща, имат възможност да направят това на денонощния телефон 0700 161 61 или на e-mail: [email protected]

Актуална информация за следващите градове, в които се планира да се проведе инициативата на ЕНЕРГО-ПРО, клиентите могат да открият на интернет страницата на компанията на адрес:www.energo-pro.bg.