Възможно е някои хора да са родени без желание да бягат. Според ново генетично изследване върху лабораторни плъхове, мотивацията за физически упражнения или липсата на такава, може да бъде частично наследена.

В продължение на години учените опитват да отговорят на въпроса защо толкова малко хора спортуват, когато всички знаят, че спортът е важен. Според тях, гените вероятно също имат влияние върху желанието за спорт.

Изследване, проведено миналата година, наблюдава братя и еднояйчни възрастни близнаци, които е трябвало да носят монитор за проследяване на тяхното движение. Резултатите показват, че физическите навици на близнаците съвпадат повече, отколкото при другата група. Тяхната воля за работа или седене по цял ден зависи до голяма степен от генетиката, смятат учените. Въпроси като от кои гени зависи това и как различията в активността на тези гени може да повлияе на организма бяха без отговор.

Учените от Университета в Мисури започват да наблюдават активни, запалени по физическите упражнения животни и такива, които не искат да спортуват. Лабораторните плъхове е трябвало доброволно да карат колело. Мъжките плъхове, тичали най-много, са отгледани от женски плъхове. Плъховете, тичали най-малко, са били заплодени. Тази схема продължава през много поколения. Някои плъхове по собствено желание тичали в продължение на часове, други тичали на колелата съвсем за кратко или въобще не са извършвали физическа дейност. При нормални условия определени гени произвеждат протеини, които казват на младите клетки да растат и да се включат в работещия свят. Ако тези гени не работят нормално, клетките не получават необходимото количество химически вещества и остават на ниво клетъчно юношество. Тези незрели клетки не могат да се присъединят към невронната мрежа и не допринасят за здравословното функциониране на мозъка.

Според учените, това може би се случва и при хората.

"Хората може да имат гени за физически упражнения и други за мотивацията да седят на дивана. През поколенията една група от тези гени може да стане доминантна в едно семейство. Това може да бъде едно от обясненията за желанието или липсата на мотивация за физически упражнения", казва д-р Франк Буут от Университета в Мисури.