Плащат за софтуер повече от притежателите на Android устройства.

Безплатните мобилни приложения се радват на висок интерес от всички потребители на онлайн магазини, но има съществени различия при платформите, когато се намесят и платените програми.
Оказва се, че потребителите на iPhone харчат за софтуер повече пари отколкото собствениците на устройства с Android, според проучване на Flurry, базирано на информация за 350 000 приложения.
Всяко свалено приложение за iPhone от App Store носи 19 цента приход на Apple. Притежателите на iPad пък плащат средно по 50 цента за едно свалено приложение или игра.
С много по-малко олеква сметката на потребителите на Android смартфони. Средно, собствениците на Android устройства плащат 6 цента, т.е. три пъти по-малко отколкото притежателите на iPhone, за едно свалено приложение.

Проучването на Flurry показва, че потребителите са готови да изтърпят реклама в приложенията вместо да плащат за тях. Тази тенденция е особено отчетлива при притежателите на Android устройства.
Разработчиците на софтуер все по-често прибягват до бизнес модел, при който приложенията са безплатни за сваляне, но приходите идват от допълнително съдържание, което се продава вътре от самите програми.