Кредитополучателите ще могат да погасят предсрочно свои задължения към банките без да плащат неустойка или обезщетение, реши парламентът с окончателното приемане на Закона за потребителския кредит.

Текстът за предсрочното погасяване засяга и сключени преди датата на публикуване на закона в "Държавен вестник" договори за кредит. Така всеки ползвател на кредит, който е погасил поне 12 вноски, ще може да заплати предсрочно и целия размер на кредита, без да плаща неустойки или обезщетение.

С новоприетите текстове на Закона за потребителския кредит няма да се прилагат в останалата си част към стари договори, гласуваха народните представители. Така таванът на лихвите, който предизвика най-много спорове, няма да важи за вече сключени договори.

По този начин се запазва правната и финансовата стабилност, като кредитополучателите все пак ще могат да погасят стари кредити без такса, след което да сключат нови договори по новия закон, обясни зам.-председателят на БСП Янаки Стоилов.

Запазва се стабилността на банковата система, но едновременно с това може да бъде раздвижен и кредитният пазар, обясни още Стоилов.