Крайният срок за плащане на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка
върху превозните средства за 2014г. с 5 на сто отстъпка е до 30 април. За това напомнят от дирекция „Местни данъци
и такси“ към Община Русе. Същия е срокът за плащане на втората вноска на патентния данък.

Плащането на местните данъци и такси до 30 април 2014г. на касите в дирекция „Местни данъци и такси”,
на ул. „Котовск” №1, се извършва от 8ч. до 17ч., без прекъсване. Работното време на касите на Информационно
обслужване АД, намиращи се в: кв. „Чародейка”, бл.213; кв. „Здравец”, ул. „Котовск” №5; ул. „Борисова”,
бл. „Йордан Йовков”; ул. „Църковна независимост” №16; ул. „Доростол” №123; ул. „Чипровци” /входа на
стадион „Дунав”/ и ул. „Плиска” №56, бл. „Средец” е от 8ч. до 12ч. и от 13ч. до 16:20ч.

Плащането на задълженията могат да се извършват и чрез банкови преводи в ТБ Инвестбанк АД Русе по сметка:

BIC IORT BGSF,IBAN BG96IORT 73798400 0800 00 и код

на плащане: 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци, 44 23 00 – данък превозни

средства и 44 14 00 – патентен данък.

За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2014г. не са изпращани годишни
съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията - https://mdt.ruse-
bg.eu/ImeonWeb/ 

Проверка на задълженията може да се извършва и на телефони 082/ 506 527, 082/ 506 528, 082/ 506 529.