Еврокомисията обмисля да ограничи доходоносните такси на транзакциите с дебитни и кредитни карти, налагани от компании като Visa и MasterCard. Това съобщиха от Financial Times, които са видели последна версия на плана.

Той не предвижда тотална забрана на таксите, за каквато се говореше на по-ранен етап, а налагане на максимална граница от 0.2% върху всички транзакции, правени с дебитни и кредитни карти. Планира се таванът да бъде въведен за всички след двегодишен преходен период, по време на който да се прилага само за трансграничните такси.

От Брюксел търсят начини да намалят въпросните такси, откакто през 2007 г. стигнаха до извода, че плащанията, налагани на потребителите с европейски карти, нарушават правилата на конкуренцията и в крайна сметка увеличават разходите за клиентите и търговците.

И MasterCard, и Visa Europe - европейският филиал на Visa Inc - вече намалиха междубанковите си такси за транзакции с дебитни и кредитни карти до около 0.2-0.3% от стойността на всяко плащане като част от антитръстово споразумение с регулатора по конкуренцията.

Според изчисления на комисията мярката ще свие приходите от таксите върху дебитните карти на територията на Европейския съюз от 4.8 милиарда на 2.5 милиарда евро, а приходите от кредитните карти - от 5.7 милиарда на 3.5 милиарда евро.