Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Петък, 19.07.2013 г.:


На 19.07.2013 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: района на с. Ясеновец, обл. Разград.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 12:00 ч. в районите на лозя Разград, с. Недоклан, с. Голям извор, част от с. Хърсово и част от с. Самуил, обл. Разград.

На 19.07.2013 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Червен, обл. Русе.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Пепелина, с. Табачка, с. Кошов, ЕП "Пепелина", обл. Русе.

В периода 15.07.2013 - 19.07.2013 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе, ЕП "Парк Запад".

В периода 17.07.2013 - 19.07.2013 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: обл. Русе - ТП 5 Басарбово, ТП "Дюкер 1", ТП "Дюкер 2" и базова станция Басарбово .Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на кв. "Средна кула", Промишлена зона кв. "Средна кула", кв. "Долапите" на гр. Русе и с. Басарбово.

Понеделник, 22.07.2013 г.:

В периода 22.07.2013 - 24.07.2013 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Червен, обл. Русе.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Пепелина, с. Червен, с. Кошов, с. Табачка, ТП "Солар Енерджи" и ТП "Слънце" обл. Русе.