Проблемите в еврозоната и фискалните мъки на САЩ по никакъв начин не са повлияли на състоянието на милионерите. Богатството на най-обезпечените хора в света достигна нов максимум през 2012.

Това сочат данните от изследване на консултантската компания Capgemini и канадската RBC Wealth Management, които са проучили състоянието на гражданите от всички страни по света, чиито активи се оценяват на 1 милион долара и повече.

Милионерите живеят в Азия и Америка

Броят на милионерите и тяхното състояние значително е нараснало през 2012, достигайки ново рекордно равнище. През 2011 броят на най-богатите жители не се увеличи, а миналата година скочи с 9,2% - сега те възлизат на 12 милиона души.

Техният съвкупен обем на активите е нараснал с 10% - до 46,2 трилиона долара след спад през 2011. Това е значително повече от предкризисното равнище през 2007, когато тяхното богатство се оценяваше на 40,7 трилиона долара.

Северна Америка е регионът с най-високи темпове на растеж на броя на милионерите. В САЩ и Канада живеят почти четири милиона богаташи.

На второ място е Азиатско-Тихоокеанският регион, там броят на богатите се е увеличил с 9,4% до 3,68 милиона милионера.

Съществуващата тенденция говори, че в най-близко бъдеще Азиатско-Тихоокеанският регион ще изпревари Северна Америка по брой на милионерите.

Северна Америка продължава да държи първенството по обем на състояние на най-богатите хора: през 2012 той се оценяваше на 12,7 трилиона долара в сравнение с 12 трилиона в Азиатско-Тихоокеанския регион, 10,9 трилиона долара в Европа и 7,5 трилиона в Латинска Америка.

Личното богатство на милионерите е растяло най-бързо в Азиатско-Тихоокеанския регион – с 12,2%, което е резултат от устойчивия икономически растеж в много от страните там, Северна Америка е на второ място с 11,7%.

Състоянието на най-богатите хора в света ще нарасне до 55,8 трилиона долара през 2015 основно благодарение на увеличаващото се богатство в Азия, което ще достигне 15,9 трилиона долара.

Латинска Америка, която имаше най-високите темпове на растеж през 2011, миналата година забави своя темп до 4,4% преди всичко заради забавянето на растежа на БВП в Бразилия и Аржентина и нестабилността на фондовите пазари. Светло петно със стабилен растеж на БВП и високи показатели на фондовия пазар беше Мексико, което доведе до 6,6% ръст на броя на състоятелните мексиканци.

Американци, японци и германци са най-богатите

Половината от богаташите на планетата живеят в три страни – САЩ, Япония и Германия. През последните три години на тези три държави се падаше около 53% от всички състоятелни частни клиенти на банките. От 2006 техният брой се е свил с около 1%.

Постепенно се очаква деля на тази тройка да отслабва по вина на развиващите се държави. Испания беше изхвърлена от рейтинга през 2010, а Южна Корея се присъедини през 2011.

През 2012 нито една нова страна не се е промъкнала в редовете на 12-те най-добри пазара за състоятелни граждани. Всяка страна е демонстрирала умерен растеж, с изключение на Бразилия.

Претенденти за скорошно влизане в десетката на най-добрите са Хонконг с ръст на броя на милионерите с 35,7% и Индия с 22,2%. Първата благодарение на липсата на консервативност по въпроса на инвестициите и стабилния фондов пазар, втората – положителната тенденция на пазара на ценни книжа, растежа на брутния национален доход, потреблението и сектора на недвижимите имоти.

Друга важна тенденция в региона е резкият ръст на броя на милионерите в Индонезия, Австралия, Китай, Нова Зеландия, Тайланд.

Затвореният клуб на милиардерите са попълва

Ултрабогатите хора със състояние над 30 милиона долара през 2012 успяха най-накрая да увеличат своето състояние. Техният брой нарасна с 11%, докато през 2010 и 2011 намаляваше.

Те все още представляват по-малко от 1% от общия брой на милионерите, но притежават повече от една трета от капитала на всички богати хора – 32,5%. Те са общо 111 000 души и биха били още повече, ако не беше относително ниския тем на ръста на ултрабогатите в Латинска Америка /7,4%/.

Редиците на милионерите от средно ниво с активи между 5 и 30 милиона оредяваха след кризата, но през 2012 се увеличиха с 10%. Общо те са около милион души и притежават 22% от състоянието на всички богаташи по света. Ултрабогатите и милионерите средна ръка владеят 57,2% от богатството.

"Милионерите лузъри" с богатство от 1 до 5 милиона се увеличиха минимално през миналата година. Те са общо 10,8 милиона или 90,2% от общия брой на милионерите. Притежават 42,8% от богатството на състоятелните хора.

Милионерите не вярват на държавата, а на управляващите активи

Авторите на изследването заедно със специализиралата се в работата със състоятелни банкови клиенти компания Scorpio Partnership са анкетирали милионерите. Те са искали да установят дали богатите хора се доверяват на властите, как инвестират, променил ли се е начина на управление на активите. Общо са проведени 4000 анкети в 21 страни в пет региона по света.

Мнозинството анкетирани /77,2%/ притежават състояние от 1 до 5 милиона долара, 10,1% имат над 10 милиона долара. Източникът на богатство е заплатата, премията, инвестициите, недвижимата собственост, бизнес, доходи от ценни книжа, наследство и приходи от продажбите на бизнес.

През първото тримесечие на 2013 около 61% от анкетираните са заявили, че се доверяват на своите управляващи активи и мениджъри. Те високо ценят техните съвети, а 75,4% от клиентите са убедени в тяхната способност да увеличат състоянието им в течение на следващата година.

В същото време само 45,4% от милионерите са били убедени във финансовите пазари и само 39,6% са се доверявали на регулиращия орган. С най-ниско доверие се ползват европейските власти – 30% от запитаните са убедени, че Европейската комисия не знае какво да прави.

Милионерите са започнали по-често да мислят за своята сигурност и охрана на имуществото си. Почти 30% от техните активи са обърнати в наличност и депозити. А в Япония почти половината от богатите граждани са обърнали състоянието си в наличност.

На трето място по популярност са предметите на изкуството и бижутата. Продажбите на стари майстори на водещите аукционни къщи "Сотбис" и "Кристис" се увеличиха с 56,5%.

Регионални различия съществуват: в развиващите се пазари на Близкия Изток и Африка в по-голяма степен са концентрирани върху ръста на богатството, отколкото върху неговото съхранение.

Милионерите се стремят да инвестират по-близо до родината си: във всеки регион, с изключение на Близкия Изток и Африка, те са вложили от 74% до 80% от своите инвестиции в своя регион.