Руини на втора неизвестна досега тайна врата откриха археолози при проучването на Западната крепостна стена на късноримския град "Ковачевско кале" край Попово. Екипът ръководят проф. д-р Дончева от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и Владимир Стойков от община Попово.
Укрепителната система на "калето" разполага с достоверен план, дело на чешкия археолог на българска служба Карел Шкорпил още в края на 19-ти век. В него са показни част от градското гробище, трасето на няколко километровия подземен водопровод, спускащ се от подножието на най-високия в района хълм, посоките на крепостната стена и 17-те й кули, 2-те порти, както и останките на един каменен мост.
Преди месец при спасителни проучвания на площ от 80 кв. метра и на дълбочина около 2,30 м, археолозите разкриха зазидана тайна врата, извеждала жителите извън крепостта. За изненада южно от нея по време на разкопките, те попадат на втора, повтаряща първата по начин на градеж, датировка и размери, но по-лошо запазена. Двете тайни врати (потерни) отстоят на близо 4 м една от друга - едно изключително рядко архитектурно решение на древните строители и военни тактици,
твърдят специалистите. Втората врата също е служела и за извършване на внезапни контраатаки, както и за допълнителна защита на близко стоящата порта. Тя се намира на 6,50 м, от кула 11, която на свой ред е част от сложното съоръжение, наричано днес Западната порта. От външната страна тунелът е бил подходящо маскиран, като е наподобявал формата и зидарията на стената. 
Крепостта "Ковачевско кале" до Попово заема площ над 40 дка и според проучвателите му е изградено по време на съвместното управление на императорите Лициний I и Константин I Велики между 308 и 324 г. след Христа. Проучванията продължават.
От април до сега са открити близо 200 различни находки и над 800 медни и бронзови монети, основно от 4-ти, 5-ти и по-рядко от 6-ти век.