Броят на осъдените с влезли в сила ефективни осъдителни присъди през последните 5 години прогресивно намалява и през 2012 г. е паднал под 50%.

Това става ясно от редовния годишен доклад на Националния статистически институт (НСИ) "Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2012 година", цитиран от "Правен свят". Данните показват, че съдилищата ни ни най малко не са се повлияли от популярните в последните години позиции, изказвани от видни представители на изпълнителната власт, вменяващи очаквания за повече ефективни присъди.

Броят на обвиняемите лица през 2012 г. е 44 660, а с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 21 204 лица (47.5% от общия брой на обвиняемите). Условни присъди са получили 16 792 лица, или 37.6% от общия брой на обвиняемите. От наказателна отговорност са били освободени 4913 лица, или 11.0% от общия брой на обвиняемите, а оправданите са 1 463 лица (3.3%). Приключените с осъдителни присъди дела са 34 249, което обаче е с 6.7% по-малко в сравнение с 2011 г.

Затвърждава се и обичайната тенденция основен дял от наложените ефективни наказания да е в малък размер. От общия брой на осъдените на лишаване от свобода, 11 903-ма са с наказания до шест месеца затвор, а 7 361 души – от шест месеца до една година. Осъдените на доживотен затвор са шестима, няма наказани с доживотен затвор без право на замяна, а пробация е била наложена на 11 118 души.

Данните за ефективно осъдените през 2011-а показват, че те са били 23 893 – 50.6% от тогавашните 47 238 обвиняеми. При идентичен общ брой обвиняеми, през 2010 г. ефективно осъдени са били 24 740 лица (52%), а през 2009 г. – 27 718 (67,2%), като в тогавашния доклад се подчертава, че през 2008 г. процентът на ефективно осъдените е бил 71.2.

По традиция и в последния доклад на НСИ става ясно, че най-много приключени дела са за общоопасните престъпления – 35%, като в голямата си част това са престъпления по транспорта и съобщенията. Малко над 34% пък са дела за престъпления против собствеността и главно за кражби.

От данните става ясно още, че през 2012 г. рязко увеличение има при изнасилванията и присъдите за тях. През 2012 г. 99 души са осъдени за извършването на 98 изнасилвания и опити за изнасилване. Спрямо 2011 г. се наблюдава ръст с 13.8% при осъдените лица, докато при престъпленията, завършили с осъждане, увеличението е с 14%.

Броят на осъдените мъже е 35 154, или 92.5% от общия брой на осъдените лица. При жените този брой достига 2 842, или 7.5%. От НСИ посочват, че от 2012 г. в наблюдението е включена и информация за дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена обаче информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.