Най-голямо е неизпълнението на приходите от акцизи и ДДС, там са и най-големите ни притеснения, заяви министърът на финансите Петър Чобанов.

Към момента имаме искания от страна на министерствата за 500 милиона лева, които са по определени пера на тези министерства и които включват и други непредвидени суми, които трябва да бъдат платени, посочи министърът.

За съжаление, фискалната ситуация, а и изискването да дисциплинираме разходите на министерствата, не позволява тези 500 млн. да бъдат напълно предвидени в актуализацията на бюджета. Затова към министрите има изискването да оптимизират всеки един разход и за радост, много от тях го правят. За тях е желателно да могат да посрещнат, колкото се може повече от тези суми, които е необходимо да се платят. Това не може да стане, като разчитат на бюджета, а като разчитат на оптимизиране на собствените им разходи и средствата, с които разполагат, уточни Чобанов.

"За административни разходи в класическия вид не предвиждаме средства. Правим това през централния бюджет, тъй като всеки един разход ще бъде разглеждан допълнително. Ако сега започнем да преговаряме по отделните разходни тавани на отделните министерства, можете да си представите колко време ще отнеме този процес и каква врата за допълнителни разходи може да отвори. Затова предпочитаме това да се случи през централния бюджет, тъй като, увеличавайки разходните тавани директно, ние ще сме непоследователни с другото решение, което вече прилагаме – намаляване на някои от разходите на министерствата с 5%, което освободи буфер от 60 милиона лева", каза още Чобанов.

Той поясни защо с актуализацията на бюджета ще се дадат допълнително 160 милиона лева главно за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса, натрупани основно в системите на МО, МВР, МП. "Не бих определил тези министерства като финансово най-недисциплинирани, но бих ги определил като министерства, при които има доста небюджетирани средства", коментира Чобанов.

"При МВР необходимостта от средства е доста по-голяма, защото някои от разходите са породени от липса на дисциплина, която не е била санкционирана навреме. Със своя заповед Цветан Цветанов е удвоил вещевото доволство без това да е бюджетирано, за съжаление, това засяга отношения с външни доставчици, доставките вече са направени и няма как да бъдат върнати и така или иначе част от тях трябва да се платят. При Министерството на обраната, най-големите задължения са на ВМА. Седнали сме с ръководството на болницата и се опитваме да изчистим задълженията, които се пораждат от разходи, които не са бюджетирани, тоест от приемане на пациенти, които не са свързани с армията и за които няма предвидени средства", заяви финансовият министър.

Чобанов аргументира пред медиите причините за актуализацията на бюджета, която днес Министерството на финансите предложи. Очаква се следващата седмица актуализацията да бъде одобрена от Министерски съвет и след това да бъде внесена за гласуване в Народното събрание. Неправилно са планирани приходите от корпоративното подоходно облагане, приходите от данъка върху доходите на физическите лица, но най-голямо е неизпълнението на приходите от акцизи и ДДС, там са и най-големите ни притеснения, обясни Чобанов.