ри подаване на жалба от потребител токът му няма да бъде спиран до приключване на проверката. Това каза днес управителят на "Енерго Про"-Варна Стефан Абаджиев, който участва в публично обсъждане на новите общи условия за продажба на електрическа енергия на "Енерго Про Продажби".
От дружеството съобщиха, че са получили становища от различни потребителски организации за новите условия и те ще бъдат обсъдени. За всяко от тях от компанията ще кажат кое е приемливо и кое не и защо, и едва след това предложенията ще се изпратят до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.