Петчленен състав на ВАС обяви решението си по делото, по което основен беше въпросът дали съдия Мирослава Тодорова е получила справедлив процес от безпристрастен и независим орган, каквито са изискванията на чл.6 от Европейската конвенция за защита правата на човека, съобщиха от ВАС.

В мотивите си съдът констатира, че това оплакване е неоснователно. Петчленният състав на ВАС е приел още, че дисциплинарният състав на Висшия съдебен съвет не е нарушил съществено правото на защита на съдия Тодорова.

Съдът казва, че касационната жалба на бившия председател на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова е основателна и в частта й с която се индивидуализира наказанието. Според ВАС наказващите са нарушили материалния закон и принципа на съразмерност при определяне на наказанието. Така най-тежкото наказание "дисциплинарно освобождаване от длъжност" се оказва несъразмерно с извършеното нарушение на Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно наказващият орган и съдът не са се съобразили с тежестта на извършеното единствено нарушение и обстоятелствата, при които е било реализирано. Това са личната (на съдия Тодорова) и общата най-голяма натовареност на съдиите в Софийския градски съд, спрямо останалите съдилища от същия ранг.

Така Петчленен състав на Върховния административен съд Втора колегия отменя решението на ВСС относно наложеното наказание на съдия Тодорова и връща делото на Съвета за ново произнасяне за вида на дисциплинарното наказание, с конкретни указания за приложението на закона.

На 4 януари тази година тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на Мирослава Тодорова срещу решението на ВСС, с което той и наложи дисциплинарно наказание "дисциплинарно освобождаване от длъжност". Така на практика тричленен състав на ВАС потвърди уволнението на съдията от Софийския градски съд и предишен председател на Съюза на съдиите. Съдия Мирослава Тодорова стана известна с делото си срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов за клевета. Тя го даде на съд след две негови интервюта, дадени на 23 и 24 януари 2012 пред централен всекидневник и в телевизионно предаване. Според Тодорова бившият вътрешен министър е разпространил неверни твърдения за нея, че е в услуга на мафията и по този начин е уронил престижа й. Съдийката загуби делото. В същото време тя бе уволнена от ВСС на 12 юли 2012 г. с мотив, че не е спазвала сроковете за написването на дела.

Заради накърнени човешки права Мирослава Тодорова пък заяви, че подава жалба пред Европейския съд по правата на човека. "Моето уволнение е незаконно и е важно да бъде признато, че е незаконно. И за мен, и за колегите. Важно е никой да не бъде репресиран повече по такъв начин, защото за гражданите е важно да знаят, че има независим съд. Независимо кой стои от другата страна", смята още Тодорова.