Според мен основният риск и заплаха за сигурността на страната е икономическата криза, защото намалява потенциалът на държавата да упражнява функциите си и забавя икономическия растеж.

Това заяви Владимир Писанчев, един от двамата кандидати за поста ръководител на ДАНС, които са на изслушване в НС в Комисията за контрол над службите за сигурност. Другият кандидат е Недялко Недялков, който също е поканен на заседанието, за да представи вижданията си. Първата точка по изслушване на кандидатите ще е открита за медиите, но не и втората част, на която те ще отговарят на въпроси на депутати.

Тези рискове изискват насочване на ресурса на ДАНС в посока на разследване на икономическите престъпления и корупцията, като се обръща особено внимание на ДДС измамите, акцизните стоки, изпирането на пари, контрабандата, отклоняване на евросредства, данъчните измами, продължи Писанчев. Корупцията и организираната престъпност са взаимно свързани. Те създават верига, която е в ущърб на националната сигурност, каза той. Създадените съвместни екипи ще трябва да се насочат точно към решаването на тези проблеми. Агенцията трябва да организира така своята работа, че да предвижда кризите и да се запази националният интерес, смята Писанчев. Изслушването на кандидатите в НС за поста ръководител на ДАНС продължава.

Добре е да бъде точно определен начинът на работа на МВР и ДАНС, подчерта Писанчев. Агенцията участва в различни международни организации, свързани със службите за сигурност в Европа и оценката за работа й от международна гледна точка е положителна. Имаме партньорства с няколко организации - и европейски и евроатлантическите служби, каза кандидатът. Според него трябва да се обърне внимание на необходимостта от специфични знания на служителите, както и на средно управленския състав.

Приоритет на ДАНС трябва да бъде противодействието на лица и организации, които са насочени към отслабване или източване на средства от държавния бюджет, заяви в изложението си другият кандидат за поста председател на ДАНС Недялко Недялков на изслушването си пред депутатите от комисията. Сред тях - противодействието на производството и трафика на наркотици, контраразузнавателната дейност, глобалните заплахи на тероризма. В момента има известно изоставане в сферата на глобализацията и борбата с киберпрестъпността, отчете той. Планира се създаване на междуведомствена структура, която да изработи план за действие. Необходимо е да се подобри и координацията с другите държавни служби и ведомства, с НСО и звеното за военна информация, както и връзката с прокуратурата. Присъединяването на ГДБОП към агенцията трябва да стане при ясно разграничаване на службите от контраразузнавателните служби, подчерта Недялков. Сега е създадена структура Специализирана дирекция "Противодействие на организираната престъпност", която ще бъде правоприемник на ГДБОП. Впоследствие, след запознаване детайлно с работата на новата специализирана дирекция, могат да се предприемат действия към оптимизиране на дейността, но това ще бъде извършено след задълбочен анализ и преценка, смята Недялков. Този процес, по който ще се осъществи преминаването, ще бъде в тясна координация с Министерство на вътрешните работи, за да може да се гарантира безпроблемната работа на звената, е неговото мнение. В рамките на общото споразумение с МВР ще се определят границите на определен тип престъпления по НПК – от кой момент приключват правомощията на МВР и започват правомощията на ДАНС, отбеляза той.

ДАНС е част от структурите на НАТО и ЕС и поддържа добри взаимоотношения с тях, но във връзка с терористичните заплахи не се изключва поддържането на връзки и с други страни.