Числата от 56-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 49, 24, 44, 10, 41, 28.
II теглене: 5, 6, 34, 16, 28, 47.

---------------------

6 от 42
I теглене: 2, 29, 39, 28, 41, 30.

---------------------

5 от 35
I теглене: 6, 14, 30, 1, 31.
II теглене: 16, 24, 20, 5, 19.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 6, 2, 7.
Печеливши числа: 6, 4, 4.