Игор Шабов, който престоя няколко часа на 145-метровия комин на ТЕЦ "Земляне", слиза.

Двама алпинисти от спасителния екип останаха на последната четвърта платформа, за да обезопасят с въже Шабов. Той слиза уверено и спокойно, като на всяка от платформите го чака човек от спасителния екип. Близо час спасителите се изкачваха до Шабов. Той се намираше на 4-ата платформа, която е най-високо.

Междувременно се прави проверка на пробива на охраната на ТЕЦ "Земляне", за да влезе мъжът, който се беше качил на един от комините. ТЕЦ-ът се охранява от фирма "Егида". Топлоелектрическите централи са от обектите, които са на засилена охрана, като част от сигурността на страната.