Иван Великов поема ръководството на областната администрация във Варна. По негова молба от поста беше освободен досегашният областен управител Коста Базитов.
Иван Великов е роден през 1969 г. Завършил е висше юридическо образование в СУ "Св Кл. Охридски". Работил е като следовател в Окръжна следствена служба гр. Варна. Юрисконсулт в "Полимери" ЕАД гр. Девня. Бил е прокурор в Районна прокуратура гр. Девня и след това в Районна прокуратура гр. Варна. Съдия в Районен съд и Окръжен съд в гр. Варна. Адвокат във Варненска адвокатска колегия. От 2008 г. Директор Дирекция "Правно-нормативно обслужване" при Община Варна.

Областен управител на Перник става Михаил Михайлов. Роден е през 1966 г. Завършил е Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия гр. София - специалност - Архитектура. Работил е като Управител и проектант в ЕТ "Идея М" – Михаил Михайлов и Управител и проектант в "Идея М" ЕООД. От 2007 до 2012 г. е Заместник-кмет по строителство в Община Перник.

Начело на областната управа в Силистра ще бъде Насуф Насуф. Роден е през 1966 г. Завършил е Аграрен университет гр. Пловдив – специалност "Инженер-агроном полевъд". Бил е Кмет на община Главиница 8 години, като през годите е заемал различни длъжности в общината.

Емил Иванов е определен за областен управител на Софийска област. Той е роден през 1965 г. Завършил е магистратура "Публична администрация" в ЮЗУ " Неофит Рилски" Благоевград и магистър "Екология и опазване на околната среда" към Великотърновски университет. Два мандата е бил кмет на община Своге, един мандат Областен управител на Софийска област и един мандат народен представител.

За временно изпълняващ длъжността областен управител на Хасково до назначаване на титуляр е определен сегашният заместник-областен управител Кадир Исов. Роден е през 1973 г. Завършил е УНСС гр. София – "Стопанско управление и администрация". Магистър е по "Икономика". Бил е управител на фирма "Мелек" – гр. Хасково. От 2007 до 2013 г. е бил началник на отдел "Регионален технически инспекторат" – гр. Хасково.