Очаква се в първи клас за учебната 2013/2014 година да бъдат записани 63 199 ученици, като от тях 48 992 са завършили детските градини, а 14 207 деца са от предучилищните групи в училищата.

Това съобщи в интервю за Димитрина Ветова от БТА министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова.

По думите й след 15 септември ще може да се каже какъв е точният брой на първокласниците, защото може да има и деца, които да заминат да живеят в чужбина или по желание на родителите им да започнат на 6 години училище.

Трябва обаче да има система за децата, заминаващи в чужбина, чрез която да се проследи дали те посещават там училище и това може да стане чрез интернационалните програми, каза образователният министър.

Проф. Клисарова припомни, че през учебната 2012/2013 г. първокласниците са били 65 677 и така са запазва трайна тенденция за децата в първи клас. Според образователния министър трудно би могъл да се организира електронен прием на първокласниците в цялата страна, но отбеляза, че в Бургас има вече електронно записване за първи клас.

Сега в 249 училища в страната се извършват ремонти, като в 132 училища те са финансирани от държавния бюджет,

а 108 са общинските училища, които се ремонтират със средства от общинските бюджети. В 9 училища ремонтите се извършват с пари от европейските програми, съобщи министър Клисарова. Тя отбеляза, че според закона за държавния бюджет МОН разполага с 3 057 000 лева за капиталови разходи. От тях за основни ремонти на училища са предвидени 2 917 000 лева, а 1 600000 лева - са за текущи ремонти, предизвикани, например от наводнения или градушки.

Анкетната карта за това дали да има промени в програмата по български език и литература (БЕЛ) е готова и тя ще се попълва от учителите по интернет, обяви министър Клисарова.

Тя добави, че в картата е включена "старата" и новата програма по БЕЛ, "отворена" е и за предложения, ако има такива. Целта на това препитване е да се види какво мислят учителите по БЕЛ и в анкетната карта, в зависимост от класа, те могат да предлагат кои автори и произведения да останат или кои нови да бъдат добавени, обясни образователният министър.

И сега в училище има отделни часове по български език и часове по литература, и не считам, че трябва да има някаква промяна, заяви министър Клисарова, попитана дали трябва да има отделен предмет "Български език и общуване", както поискаха родителски организации и филолози.

Вероятно до края на другата седмица ще бъде назначен административен главен секретар във фонд "Научни изследвания"

(ФНИ), който временно ще бъде на този пост, до организирането на конкурс за тази длъжност, но няма да е учен, съобщи образователният министър.

Проф. Клисарова добави, че Агенцията за държавна финансова инспекция прави проверка във фонда, но идеята е занапред Изпълнителният съвет на ФНИ да се занимава само с класирането на проекти, а не и с административна дейност. Тя ще се поеме от административния главен секретар във фонда, добави министърът.